Shri Ashok Chandra Panda
Hon'ble Minister (Ind.)

 

Shri Santosh Kumar Sarangi, IAS
Principal Secretary